Facebook
Twitter
Google
RSS
HOME
MOVIE NEWS
BOX OFFICE
COMING SOON

25thframe.co.uk > Action | Comedy | Sci-Fi > Star Wreck In The Pirkinning

Star Wreck In The Pirkinning

(2005)

Director(s)
Stars
Samuli Torssonen
Atte Joutsen
Timo Vuorensola
Antti Satama
Karoliina Blackburn
Janos Honkonen
Seppo Honkanen
Tiina Routamaa
Jari Ahola
Sonja Sjöblom
Santeri Humina
Ville Vuorensola
Rudi Airisto
Niklas Vainio
Esa Jaatinen
Pasi Rantala
Sami Vaittinen
Eeva Malmberg
Kari Väänänen
Antti Hukkanen
Petri Henttinen
Timo Pekurinen
Teemu Savolainen
Mirka Lammi
Marko Eskola
Niko Liikanen
Satu Heliö
Minna Lanz
Hannu T. Tiberius Pajunen
Jarkko Paloviita
Petri Lehtinen
Jani Argillander
Erno Ristola
Antti Haapalainen
Panu Kinnari
Petri Vaittinen
Otto Lanz
Jukka Korhonen
Mikko Rautalahti
Ratings

This film has not been rated.
Be the first!

Rate 'Star Wreck In The Pirkinning'

Brill

Good

So So

Dull

Awful

Your Comments

Leave your comment

Your name:

Your 140 character review:

Characters Left

Chart info
Non-chart history
No chart information
Finer details

UK BBFC Certificate: 15

Genres: