HOME
MOVIE NEWS
MOVIE BOX OFFICE
MOVIE QUIZ

25thframe.co.uk > Music > The Nutcracker: Bolshoi 2014

No cover art for The Nutcracker: Bolshoi 2014
ADVERTISMENT
As an Amazon Associate Salty Popcorn earns from qualifying purchases.

The Nutcracker: Bolshoi 2014 2014

UK release date UK release: 19th December 2014
 BBFC Age Rating:  E age rating
Pavel Sorokin
Actor
Character
Alexander Fadeyechev
Kristina Karasyova
Kristina Kretova
Evgenia Savarskaya
Vitaly Biktimirov
Mikhail Lobukhin
Ivan Alexeyev
Georgy Gusev
Diana Kosyreva
Tatiana Lazareva
Anton Savichev
Daria Bochkova
Yevgeny Truposkiadi
Dmitry Dorokhov
Yulia Lunkina
Sergei Kuzmin
Xenia Pchelkina
Yanina Parienko
Maxim Surov
Maria Bogdanovich
Vlsdislav Kozlov
Ilya Artamonov
Klim Efimov
Dmitry Efremov
Elvina Ibraimova
Nikita Kapustin
Angelina Karpova
Egor Khromushin
Nelli Kobakhidze
Mikhail Kryuchkov
Olga Marchenkova
Anastasia Meskova
Anastasia Shilova
ADVERTISMENT
As an Amazon Associate Salty Popcorn earns from qualifying purchases.