HOME
MOVIE NEWS
MOVIE BOX OFFICE
COMING SOON
MOVIE QUIZ

25thframe.co.uk > Animation | Adventure | Comedy | Family | Fantasy | Sci-Fi > Doraemon: Nobita And The Legend Of The Sun King

Doraemon: Nobita And The Legend Of The Sun King


2000
 93 minutes (1 hours 33 minutes)
UK release date
US release date Released: 1st January 2021
Doraemon: Nobita And The Legend Of The Sun King

Directed by

Starring

Actor
Character
Nobuyo Ôyama
Doraemon
Noriko Ohara
Nobita Nobi
Michiko Nomura
Shizuka Minamoto
Kaneta Kimotsuki
Suneo Honegawa
Kazuya Tatekabe
Takeshi Goda
Ichigo Kitano
Dakidaki
Megumi Ogata
Tio
Mayumi Izuka
Kuku
Kazuko Sugiyama
Popol
Koji Nakata
Ishumaru
Soichiro Hoshi
Kakao
Hisao Egawa
Moka
Hiroko Suzuki
Queen / Tio's Mother
Minoru Inaba
Doctor
Miyoko Aso
Maid
Isshin Chiba
Priest
Yui Horie
Girl
Omi Minami
Child
Bin Shimada
Ketsuaru
Masashi Hirose
Coretol
Sachiko Chijimatsu
Nobita's Mama
Ryoichi Tanaka
Sensei
Jun Karasawa
Redina
Rei Sakuma
Minidora
Thuy Tien
Doraemon (TVM Corp)
Anh Tuan
Nobita (TVM Corp)
Ngoc Chau
Shizuka (TVM Corp)
Quoc Tin
Jaian (TVM Corp)
Minh Vu
Suneo (TVM Corp)
Truong Tan
Tio (TVM Corp)
Ai Phuong
Popol (TVM Corp)
Thuy Hang
Kuku (TVM Corp)
Kim Phuoc
Redina (TVM Corp)
Tran Vu
Ishumaru (TVM Corp)
Le Ha
Queen (TVM Corp)
Tien Dat
Kakao (TVM Corp)
Ngo Minh Triet
Moka (TVM Corp)
Chon Nhon
Sensei (TVM Corp)
Minh Chuyen
Nobita's Mama (TVM Corp)
Hanh Phuc
Priest (TVM Corp)
ADVERTISMENT
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.

UK Release date

1st January 2021

UK release date countdown

UK release countdown

Popularity over the last 10 days
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3rd Dec 2020
2nd Dec 2020
1st Dec 2020
30th Nov 2020
29th Nov 2020
28th Nov 2020
27th Nov 2020
26th Nov 2020
25th Nov 2020
24th Nov 2020