HOME
MOVIE NEWS
MOVIE BOX OFFICE
MOVIE QUIZ

25thframe.co.uk > Adventure > Beginning Today It Is My Turn

Beginning Today It Is My Turn 2020

No cover art for Beginning Today It Is My Turn
ADVERTISMENT
 114 minutes (1 hrs 54 mins)
Japan release date Japan release: 17th July 2020
Yuichi Fukuda
Actor
Character
Mika Aihara
Yamaguchi sensei
Eishin
Shinobu Hasegawa
Kanna Hashimoto
Kawaii Kyoko Hayakawa
Hayato Isomura
akeshi Sagara
Kentaro Ito
Shinji
Kenta Izuka
Kento Kaku
Takashi Mitsuhashi
Reiya Masaki
Naoya Sagawa
Tsuyoshi Muro
Sensei Mukunoki
Taiga Nakano
Katsutoshi
Jiro Sato
Tetsuo Akasaka
Nana Seino
Riko-chan
Jun Sena
Manami-kun
Nobuyuki Suzuki
Satoshi Katagiri
Yumi Wakatsuki
Akemi Kawasaki
Yuya Yagira
Yuma Yamoto
Yasuo Tanigawa
Kotaro Yoshida
Ichiro Mitsuhashi
ADVERTISMENT
As an Amazon Associate Salty Popcorn earns from qualifying purchases.