HOME
MOVIE NEWS
MOVIE QUIZ

25thframe.co.uk > Drama > Chinese Doctors

Chinese Doctors

Chinese Doctors
ADVERTISMENT
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
Year: 2021
China release date China release: 30th April 2021
Global total gross
  $175.6 Million
Andrew Lau
Actor
Character
Jackson Yee
Lu Huang
Shaofeng Feng
Ye Zhou
Jia Song
Qin Li
Zifeng Zhang
Hanyu Zhang
Tianai Zhang
Liya Tong
Ashton Chen
Quan Yuan
Hao Ou
Feihong Yu
Yawen Zhu
Chen Li
Wenjuan Feng
Ting Mei
Le Geng
Dawei Liang
Lin Liu
Hongjie Ni
Xiaotian Yin
Songwen Zhang
Hao Liu
ADVERTISMENT