HOME
MOVIE NEWS
MOVIE BOX OFFICE
MOVIE QUIZ

25thframe.co.uk > Thriller | Crime | Drama | Fantasy | Mystery > Death Note

Death Note 2006

Death Note
ADVERTISMENT
 126 minutes (2 hrs 06 mins)
Japan release date Japan release: 17th June 2006
UK release date UK release: 10th November 2007
 BBFC Age Rating:  12 age rating
US release date US release: 21st April 2007
Shusuke Kaneko
Actor
Character
Tatsuya Fujiwara
Light Yagami
Kenichi Matsuyama
L / Ryuzaki
Asaka Seto
Naomi Misora
Yu Kashii
Shiori Akino
Shigeki Hosokawa
FBI Sosakan Raye
Michiko Godai
Sachiko Yagami
Hikari Mitsushima
Sayu Yagami
Ikuji Nakamura
Ukita
Sota Aoyama
Matsuda
Shin Shimizu
Mogi
Tatsuhito Okuda
Aizawa
Miyuki Komatsu
Sanami
Takeo Nakahara
Matsubara
Masahiko Tsugawa
Saeki Keisatsucho chokan
Yoji Tanaka
Sasaki
Sarutoki Minagawa
Kiichiro Osoreda
Kaohiko Kaoda
Takuo Shibuimaru
Toshiyuki Watarai
Yusuke Hibisawa
Kenji Morinaga
Taigi Kobayashi
Shinpei Asanuma
Maruo
Koichiro Kanzaki
Maruo no sokkin
Mitsuru Yaku
Takao Toji
Hiromi Kanaya
Shigeo Matsuzawa
Ryohei Abe
Shibuimaru no nakama 1
Ryu Kohata
Shibuimaru no nakama 2
Hiroyuki Fujii
Keisuke Amino
Kyosuke Jun
Ryunosuke Kawai
Daigakusei
Kazuki Muramatsu
Raito no basuke nakama
Nana Aoki
Office Lady
Shinji Hiwatashi
Katsuya
Daisuke Takahashi
Masahiro Nishikawa
Akira Yoshino
Setchin Kawaya
Akira Sekiguchi
TV reporter
Arata Saeki
Koyomi Amada
Tomoo Yageta
Hiroyuki Ishiga
Taro Nogi
Shuzai sareru wakamono
Yoshiharu Fujisawa
Shuzai sareru wakamono
Yuki Niitsu
Shuzai sareru wakamono
Yuka Yasukawa
Shuzai sareru wakamono
Yuto Hashiyama
Mihiro Ikegame
Shunsuke Ito
Ao Kazuki
On Yamaguchi
Arata Takase
Reporter
Masanori Mimoto
Kaisha no Manŕja
Masanori Fujita
Ryotaro Sakajo (Misa no sutoka)
Shuji Otsuki
Saibancho no mae no izoku
Mitsuyo Ishigaki
Michiko Nakayama
On'na kyoso
Mizuki Chosa
Shoki Moriwaki
Soichiro Sakamoto
Kenichi Abe
Keiji
Shinya Yamazaki
Katsuya Takamatsu
Naoki Taki
Kimiaki Tasaka
University student
Aoi Hirosawa
University student
Hisashi Nobira
University student
Masao Taniguchi
Michiko Kodama
Miki Hayashida
Naoki Akieda
Toshimichi Tasaki
Katsuhiko Murata
Noriko Arai
Tsuyoshi Ishioka
Hisashi Sekiguchi
Ikki Kimura
Reporter
Yuichi Ueda
Hirotaka Koga
Chiharu Watanabe
Yuji Suzuki
Kaoru Sawayama
Netto kyaku
Rieko Mizukami
Masaharu Futamata
Kyoko Kurusu
Naomi Tanaka
Misato Kawasaki
Takashi Sano
Shun Hayase
Matt Lagan
Lind L. Tailor
Gaz Mentzer
Rene Verburg
Norman England
FBI Agent
Triebel
Sam Rose
Kenny Scott
Shido Nakamura
Ryuk
Mihoko Yamashita
Nihon terebi anaunsu
Hironori Machida
Nihon terebi anaunsu
Takashi Suzuki
Nihon terebi anaunsu
Daisuke Sugaya
Nihon terebi anaunsu
Yoshihiko Murayama
Nihon terebi anaunsu
Erika Toda
Misa Amane
Shunji Fujimura
Watari
Takeshi Kaga
Soichiro Yagami
ADVERTISMENT