HOME
MOVIE NEWS
MOVIE BOX OFFICE
MOVIE QUIZ

25thframe.co.uk > Animation | Action | Crime | Romance | Thriller > Detective Conan: The Scarlet Bullet

Detective Conan: The Scarlet Bullet 2021

Detective Conan: The Scarlet Bullet
ADVERTISMENT
 110 minutes (1 hrs 50 mins)
China release date China release: 16th April 2021
US total gross
  $56.7 Million
Global total gross
  $96.7 Million
Tomoka Nagaoka
Actor
Character
Minami Hamabe
Ellie Ishioka
Megumi Hayashibara
Haibara Ai
Ogata Kenichi
Agasa Hiroshi
Rikiya Koyama
Mori Kogoro
Minami Takayama
Kudo Shinichi
Atsuko Tanaka
Mary Sera
Charles Glover
Alan Mackenzie
Noriko Hidaka
Masumi Sera
Miru Hitotsuyanagi
Suzuki Tomoko
Miyuki Ichijo
Jodie Starling
Shuichi Ikeda
Shuichi Akai
Yukiko Iwai
Yoshida Ayumi
Naoko Matsui
Suzuki Sonoko
Fumio Matsuoka
Suzuki Shiro
Toshiyuki Morikawa
Haneda Shukichi
Ryotaro Okiayu
Okiya Subaru
Jeffrey Rowe
Mr. Morgan / The Gentleman
Hinako Sano
Yuya Atsuko
Yu Sugimoto
Miyamoto Yumi
Wataru Takagi
Takagi Wataru
Wakana Yamazaki
Mori Ran
Ikue Otani
Mitsuhiko Tsuburaya
ADVERTISMENT