HOME
MOVIE NEWS
MOVIE BOX OFFICE
MOVIE QUIZ

25thframe.co.uk > Drama | Romance > Embrace Again

Embrace Again 2021

Embrace Again
ADVERTISMENT
 125 minutes (2 hrs 05 mins)
China release date China release: 31st December 2021
US release date US release: 7th January 2022
Global total gross
  $126.5 Million
Xiaolu Xue
Actor
Character
Bo Huang
A Yong
Ling Jia
Wu Ge
Yilong Zhu
Ye Ziyang
Fan Xu
Liu Yalan
Yalin Gao
Li Hongyu
Yanshu Wu
Xie Yongqin
Shiu Hung Hui
Pei Ye
Haoran Liu
Zhang Zhe
Tianzuo Liu
Xin Qiao
Jun Jun
Yuxian Shang
Qian Sun
Xiaojie Tian
Xiao Wang
Ma Jie
Yinan Wang
Youhao Zhang
Dongyu Zhou
Xia Xiao
ADVERTISMENT