HOME
MOVIE NEWS
MOVIE BOX OFFICE
MOVIE QUIZ

25thframe.co.uk > Animation > Monkey King Reborn

Monkey King Reborn 2021

Monkey King Reborn
ADVERTISMENT
 95 minutes (1 hrs 35 mins)
China release date China release: 2nd April 2021
Global total gross
  $15.3 Million
Yunfei Wang
Actor
Character
Bian Jiang
Sun Wukong, The Monkey King
Cai Haiting
Su Shangqing
Zhang Lei
Qiang Lin
Wang Chenguang
Song Ming
Feng Sheng
Zhang Yaohan
Bai Xuecen
Qiu Qiu
ADVERTISMENT