HOME
MOVIE NEWS
MOVIE BOX OFFICE
MOVIE QUIZ

25thframe.co.uk > Drama > My Country, My Parents

My Country, My Parents 2021

My Country, My Parents
ADVERTISMENT
 156 minutes (2 hrs 36 mins)
China release date China release: 30th September 2021
US release date US release: 8th October 2021
Global total gross
  $181.9 Million
Teng Shen
Jing Wu
Zheng Xu
Ziyi Zhang
Actor
Character
Haolin Han
Xuan Huang
Yuan Jinhui
Hong Lie
Li Ma
Teng Shen
Jia Song
Jing Wu
Lei Wu
Zheng Xu
Tianai Zhang
ADVERTISMENT
As an Amazon Associate Salty Popcorn earns from qualifying purchases.