HOME
MOVIE NEWS
MOVIE BOX OFFICE
MOVIE QUIZ

25thframe.co.uk > Drama > My People, My Homeland

My People, My Homeland 2020 General viewing, but some scenes may be unsuitable for young children. A PG film should not unsettle a child aged around eight or older. Unaccompanied children of any age may watch, but parents are advised to consider whether the content may upset younger, or more sensitive, children.

BBFC

My People, My Homeland
ADVERTISMENT
As an Amazon Associate Salty Popcorn earns from qualifying purchases.
 153 minutes (2 hrs 33 mins)
China release date China release: 1st October 2020
UK release date UK release: 9th October 2020
 BBFC Age Rating:  PG age rating
US release date US release: 9th October 2020
Global total gross
  $422.4 Million
Hao Ning
Sicheng Chen
Chao Deng
Hao Ning
Da-Mo Peng
Ao Shen
Zheng Xu
Fei Yan
Baimei Yu
Actor
Character
Bo Huang
Huang Dabao (Adult)
You Ge
Zhang Beijing
Wei Fan
Lao Fan
Chao Deng
Qiao Shulin (Adult)
Teng Shen
Ma Liang
Baoqiang Wang
Lao Tang
Zhanyi Zhang
Li Zhongqiu, Zhang Beijing's Uncle
Zheng Xu
Xiao Fan
Ni Yan
Yan Feiyan (Adult)
Li Ma
Qiu Xia
Haoran Liu
Xiao Qin
Mintao Liu
Lingzi
Celina Jade
Emma Meier
Ziwen Wang
Jessica
Xiang Wei
Wei Daxiang, the Village Head
Yanhui Wang
Wang Shouzheng
Yu Zhang
Police
Yi Zhang
Jiang Qianfang
Roy Wang
Mr. Han (Adult)
Yiming Zhang
Long Hair
Xun Wang
Wang Chuqi
Xinming Yang
Dr. Ning
Hewei Yu
Jiang Weian
Fu Miao
Wei Peng
Zijian Dong
Dong Axue
Jackie Li
Meng Meng
Hong Tao
Jiang Xiaohong
Zixian Zhang
Emergency Doctor
Jing Wu
Boss from Northern Shaanxi
Yanbo Han
Curator Han
Liya Tong
Dong Ahua
Xing Lu
Security of Hospital
Chen Li
Jiang Wenhao
Li Sun
Airline Stewardness #1
Tieren Zhao
Uncle Qi
Yuchang Peng
Huang Dabao (Teenager)
Hao Yun
Singer
Zi Yang
Jiang Ziya
Yunpeng Yue
Yue Longgang
Haiyan Zhao
Aunt Li
Xiaojun Yue
Wardmate Xiao Jun
Karry Wang
Jiang Xiaokai
Ling Jia
Jia Yuling
Binlong Pan
Brother Five
Ruifeier Gao
Nurse
Shu Chen
Headmaster Jiang
Lele Dai
Airline Stewardness #2
Cailun Huang
Youth #1
Haolin Han
Jiang Xiaofeng (Child)
Jiayin Lei
Jiang Dalei
Chao Liang
Fisherman
Guiquan Sun
Youth #2
Hong Yue
Madam Gao
Liang Tao
Village Cadre
Yifeng Li
Jiang Xiaofeng (Adult)
Jianya Zhang
Old Man Jiang
Zhi-Hua Zhang
Old Lady Jiang
Walley Wei
Jiang Xiaolai
Liu Xuanrui
Jiang Yirui
Die Cai
Jiang Xiaodie
Zizhao Wang
Emergency Doctor
Feng Yijie
Security of Hospital
Lv Yanzhen
Zhang Beijing's Aunt
Cai Jing
Nurse
Ruoqi Sun
Nurse
Xiaosong Gao
Gao Xiaosong
Frant Gwo
Frant Gwo
Jing Ci
Dong Ahua (Teenager)
Yuxian Shang
Guide
Hao Chen
Journalist
Solange Maggie
Miao Woman
Mingxuan Li
Tourist
Viya
Viya
Li Jiaqi
Li Jiaqi
Li Kun
Female Anchor
Li Zidong
Miao Man
Gao Xiaolin
Villager with Cattle
Zhang Chi
Cantonese Male Anchor
Annie Lowdermilk
American Hostess
Qi Yueming
Actress of Minority Nationality
Hou Wanfen
Tourist
Yang Zhengzhang
Young Audience
Meng Yongyuan
Hundred-Year-Old
Anisang
Miao Singer
Gao Nan
Alien Attendant
Huang Mengting
Alien Attendant
Zhang Chengyu
Alien Attendant
Liu Yujia
Alien Attendant
Dai Kun
Alien Attendant
Huang Mengwei
Alien Attendant
Li Erbian
Old Lady
Yaheng Wu
Male Passenger
Xi Wang
Guide
Xiaoqiang Li
Thin Alumni
Bai Feng
Soldier Alumni
Yang Fan
Niu Niu's Father
Er Qiang
Storyteller
Bai Zeze
Niu Niu
Wang Yutian
Yan Feiyan (Teenager)
Li Kaiyang
Fat Boy
Li Zhenghe
Qiao Shulin (Child)
Ximing Zhang
Mr. Han (Child)
Yang Weiguo
Old Fruit Grower
Hao Shengqi
Old Alumni
Tang Fuliang
Old Alumni
Zhang Qunying
Old Alumni
Zhou Xuezhen
Old Alumni
Men Yanping
Old Alumni
Luan Zhang
Cultural Center Colleague
Meng Zhang
Cultural Center Colleague
Sun Yiming
Cultural Center Colleague
Fu Lei
Cultural Center Colleague
Xu Jia
Cultural Center Colleague
Bei Jingshui
Cultural Center Colleague
Zhang Youwei
Cultural Center Colleague
Li Jialun
Mr. Li from Cultural Center
Xu Meng
Takeaway
Yan Jianbo
Property Repairman
Wei Wei
Security
Guo Chongying
Sister Two
Eric Heise
Dr. Audrey Monnin
ADVERTISMENT