HOME
MOVIE NEWS
MOVIE BOX OFFICE
MOVIE QUIZ

25thframe.co.uk > Drama > Sheng Xia Wei Lai

Sheng Xia Wei Lai 2021

Sheng Xia Wei Lai
ADVERTISMENT
 115 minutes (1 hrs 55 mins)
China release date China release: 30th July 2021
Global total gross
  $54.3 Million
Leste Chen
Actor
Character
Zifeng Zhang
Chen Chen
Lei Wu
Zheng Yu Xing
Lei Hao
Mother of Chen Chen
Feng Zu
Uncle Wang
Xiaohai Liu
Father of Chen Chen
Dan Liu
Headteacher
Tie Zhou
Father of Zheng Yu Xing
ADVERTISMENT