HOME
MOVIE NEWS
MOVIE BOX OFFICE
MOVIE QUIZ

25thframe.co.uk > Action | Adventure | Fantasy | Romance > The Forbidden Kingdom

The Forbidden Kingdom
ADVERTISMENT
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.

The Forbidden Kingdom 2008

UK release date UK release: 11th July 2008
 BBFC Age Rating:  12 age rating
US total gross
  $52.1 Million
Rob Minkoff
Actor
Character
Jet Li
Michael Angarano
Jackie Chan
Yifei Liu
Collin Chou
Juana Collignon
Morgan Benoit
Bingbing Li
Jack Posobiec
Thomas McDonell
Zhi Ma Gui
Shen Shou He
Bin Jiang
Shaohua Yang
Yu Yuan Zeng
Deshun Wang
XiaoLi Liu
Xiao Dong Mei
Mathew Tang
Jun Cheng Hong
Alan Ng
Michelle Du
Yang Jun
Crystal Kung
Jeffrey Kung
Jia Xu Wei
Sheng Huang Ming
Rui Li
Long Zhang Fei
Cheng Luo
Xiao Zhou
Bin Lin Hai
Jie Zhi Hui
Ju Shi Xiao
Meng Guo
Lu Cui Wen
Yong Li Xiao
Zhen Zhang
Xiao Keng Ye
Wan Zhao Zi
Matthew Grant
Alexis Bridges
Jason Chong
Kathleen LaGue
Tony Persico
ADVERTISMENT