HOME
MOVIE NEWS
MOVIE BOX OFFICE
MOVIE QUIZ

25thframe.co.uk > Drama | Romance > The Painted Veil

The Painted Veil 2007

The Painted Veil
ADVERTISMENT
UK release date UK release: 27th April 2007
 BBFC Age Rating:  12 age rating
John Curran
Actor
Character
Catherine An
Bin Li
Bin Wu
Alan David
Marie-Laure Descoureaux
Sally Hawkins
Juliet Howland
Toby Jones
Lorraine Laurence
Gwing-Gai Lee
Li Feng
Gesang Meiduo
Edward Norton
Yin Qing
Ian Renwick
Diana Rigg
Liev Schreiber
Sihan Cheng
Liang Sijie
Maggie Steed
Henry Sylow
Zoe Telford
Lucy Voller
Naomi Watts
Anthony Chau-Sang Wong
Yan Lü
Yu Xia
Ma Yun
Lin Zheng
Tian Hua Yao
Di Wu
Yue Qi Liu
Zhuo Er Li
Jia Yi Hu
Yu Tong Guo
Wei Xin Zhao
Xi Chen
Tong Xuan Shi
Yu Xin Tang
Qiao Jia Li Gao
Yu Yang Cheng
Jia Hui Guo
Yi Yuan Huang
Shu Hao Xu
Yue Fei
Ting Yu Meng
Zhu Yue Cheng
Qiao Ming Fang Gao
Ya Zuo Tan
John Cann
Maurice Herschtal
Bill Marcus
Shobauro Hiratsuka
Nick Barnes
Helène Cardona
ADVERTISMENT
As an Amazon Associate Salty Popcorn earns from qualifying purchases.