HOME
MOVIE NEWS
MOVIE BOX OFFICE
MOVIE QUIZ

25thframe.co.uk > Drama > Tokyo Revengers

No cover art for Tokyo Revengers
ADVERTISMENT
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.

Tokyo Revengers 2021

 90 minutes (1 hrs 30 mins)
Japan release date Japan release: 10th July 2021
Global total gross
  $36.4 Million
Tsutomu Hanabusa
Actor
Character
Keita Arai
Mobius
Kazuki Horike
Haruki Hayashida / Pa-Chin
Mio Imada
Hinata Tachibana
Hayato Isomura
Atsushi Sendo
Takumi Kitamura
Takemichi Hanagaki
Gordon Maeda
Takashi Mitsuya
Shotaro Mamiya
Tetta Kisaki
Kenta Matsushima
Tokyo Manji Gang Member
Yoshiki Minato
Nobutaka Osanai
Hiroya Shimizu
Shuji Hanma
Yosuke Sugino
Naoto Tachibana
Nobuyuki Suzuki
Masataka Shimizu
Yuki Yamada
Ken Ryuguji
Ryo Yoshizawa
Manjiro Sano
ADVERTISMENT