HOME
MOVIE NEWS
MOVIE BOX OFFICE
MOVIE QUIZ
25thframe.co.uk logo

Copyright © 25thframe.co.uk 2004 - 2022

Cloudy Mountain 2021

Cloudy Mountain
ADVERTISMENT
 114 minutes (1 hrs 54 mins)
China release date China release: 11th September 2021
UK release date UK release: 8th October 2021
 BBFC Age Rating:  12 age rating
Global total gross
  $58.2 Million

Li Jun

Actor
Character
Yilong Zhu
Hong Yizhou
Zhi-zhong Huang
Hong Yunbing
Shu Chen
Ding Yajun
Junyan Jiao
Lu Xiaojin
Taishen Cheng
He Gong
Ge Wang
Chu Zhong
Siyu Lu
Li Xiaojian
Jiantao Hong
Director Wang
Xiaoou Zhou
Zhou Ming
Bin Zi
Xu Jiang
Sun Yili
Huang Yanlin
Huang Chao
Chen Erdong
Peng Yan
Sun Guowei
Guoli Zhang
Leading offlicial
Yi Zhang
County head
Bai-Ke
Lin Haoyun
Xin Qiao
Xu Yimiao
Guangjie Li
Qi Lei
Zhenyu Qiao
Captain Liu
Hong Tao
Chen Li
Shen Zhang
General manager Lin
Shasha Yu
Salesclerk
ADVERTISMENT