HOME
MOVIE NEWS
MOVIE BOX OFFICE
MOVIE QUIZ

25thframe.co.uk > Adventure | Comedy > Keep Your Hands Off Eizouken!

Keep Your Hands Off Eizouken! 2020

No cover art for Keep Your Hands Off Eizouken!
ADVERTISMENT
As an Amazon Associate Salty Popcorn earns from qualifying purchases.
 113 minutes (1 hrs 53 mins)
Japan release date Japan release: 25th September 2020
Tsutomu Hanabusa
Actor
Character
Eiji Akaso
Kobayashi
Keita Arai
Nishijima
Minami Hamabe
Haruko
Mizuki Itagaki
Ono
Yuki Kameda
Azuhata
Mirai Kawazu
Wakana Matsumoto
Tsubame's mother
Sumito Oowara
Asuka Saito
Midori Asakusa
Hiyori Sakurada
Domeki
Yura Someno
Takanashi
Minami Umezawa
Sayaka Kanamori
So Yamanaka
Tsubame's father
Mizuki Yamashita
Tsubame Mizusaki
ADVERTISMENT