HOME
MOVIE NEWS
MOVIE QUIZ

25thframe.co.uk > Fantasy > Mural

Mural

No cover art for Mural
ADVERTISMENT
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
Year: 2011
 100 minutes (1 hrs 40 mins)
China release date China release: 29th September 2011
Gordon Chan
Chao Deng
Actor
Character
Chao Deng
Zhu Xiaolian
Li Sun
Shaoyao
Ni Yan
Queen
Shuang Zheng
Mudan
Collin Chou
Meng Longtan
Bei-Er Bao
Hou Xia, Zhu's servant
Nan Xie
Fairy Cuizhu
Yan Liu
Fairy Yunmei
Andy On
Golden Warrior
Monica Siu-Kei Mok
Dingxiang
Eric Tsang
Monk Budong
Wenjing Bao
Baihe
Lyric Lan
Haitang
Xinye Li
ADVERTISMENT