HOME
MOVIE NEWS
MOVIE BOX OFFICE
MOVIE QUIZ

25thframe.co.uk > Comedy | Comedy | Music | Music > The Day We Lit Up the Sky

No cover art for The Day We Lit Up the Sky
ADVERTISMENT

The Day We Lit Up the Sky 2021

China release date China release: 17th July 2021
Global total gross
  $22.5 Million
Han Yan
Yibai Zhang
Actor
Character
Jue Huang
King of Xianyu
Carman Lee
Gu Gu
Jing Liang
Long's Mother
Mintao Liu
Principal
Yiwei Liu
Long's Father
Zhi Liu
A Ze
Victor Ma
Student
Yuchang Peng
Old Dog
Shan Qiao
Principal
Sun Rui
Pan Pan
Enyi Xu
Xiao Huang
Zheng Yin
DaHua ge
Hu Yu Xuan
A Li
Yi Zhang
Youhao Zhang
Fanti Long
ADVERTISMENT