HOME
MOVIE NEWS
MOVIE BOX OFFICE
MOVIE QUIZ

25thframe.co.uk > Biography | Drama | Family | History > Zerkala

Zerkala 2013

No cover art for Zerkala
ADVERTISMENT
 130 minutes (2 hrs 10 mins)
Russia release date Russia release: 1st June 2013
Marina Migunova
Actor
Character
Viktoriya Isakova
Marina Tsvetaeva
Roman Polyanskiy
Sergey Efron
Viktor Dobronravov
Rodzevich
Aleksandra Moshkova
Alya
Evgeniy Knyazev
Pasternak
Igor Pismennyy
Sledovatel
Daniel Svoboda
ADVERTISMENT